Viner på framtidens villkor

Ward Wines ser hållbart som en lika viktig grund för vår verksamhet som doft och smak.

Ward Wines grundades i början på 80-talet för att krydda den svenska vinlistan med ambitiösa och familjeägda vinproducenter i världsklass. I dag, nära fyra decennier senare är fokusen densamma: producenter med tydligt ursprung, som värdesätter hållbarhet, historia och kvalitet och som är måna om att lämna sina odlingar i bästa skick till nästa generation.

Ward Wines filosofi kan sammanfattas i följande punkter


Höga krav

Vi arbetar bara med kvalitetsviner från erkända, lokalproducerande och familjeägda producenter.

I vår portfölj finns en lång rad världskända vinproducenter med lång historia, ofta genom många generationer, tradition och med högst ställda ambitioner att hela tiden utvecklas och fullända även det som redan är bra. Våra kvalitetsproducenter är din garanti för ambition, ursprung och personligt engagemang i varje enskild flaska som vi erbjuder på den Svenska marknaden. Läs mer.

Hållbart och klimatsmart

Vi arbetar medvetet för ett hållbart sortiment med alla de krav som klimat, medarbetare, kunder och omvärld ställer på oss.

Vi ser hållbarhet och klimatsmart vinframställning genom hela produktions- och transportkedjan som en lika viktig grund för vår verksamhet som doft och smak. Här samarbetar vi bland annat med Systembolaget och en rad andra aktörer i det som kallas Dryckesbranschens klimatinitiativ. Syftet är att hela branschen ska minimera sin miljöpåverkan och bidra till att Sverige når de mål som regering och riksdag ställt upp i Agenda 2030. Systembolaget informerar i både butiker och på sociala medier om detta – håll utkik efter den gröna loggan med droppen. Den andra rapporten från initiativet har kommit och finns att läsa här.

Kvalitet på flaska

Vi representerar etablerade viner med högt internationellt renommé.

Vi har valt att fokusera på genuint framställt vin tappat i flaska. Skälet är enkelt – vi anser att vin i flaska smakar bättre, har längre hållbarhet, har generellt mindre tillsatser och håller oftast högre kvalitet. Hela vårt sortiment hittar du här.

Full spårbarhet

Vi har nära och regelbunden kontakt med våra producenter, både på plats och distans.

Varje årgång provas och godkänns innan vi släpper några flaskor vidare till våra restaurangkunder och Systembolaget. Genom högt ställda krav på hantverket, odling av druvor och långa kontrakt med de bästa odlarna, kan våra producenter garantera full spårbarhet ner till varje enskild vinranka. Kraven bidrar till druvornas tydliga ursprungskaraktär, vilket generellt resulterar i mindre tillsatser, lägre sockerhalt och en högre kvalitet på varje enskilt vin.

Klimatsmart vardag

Vi värnar om klimatet i vår vardag.

Vi arbetar medvetet för att samtliga transporter till oss ska ske så klimatneutralt som möjligt. I dagsläget har vi styrt om flertalet transporter inom Europa till tåg och arbetet är i full gång med ytterligare klimatsmarta åtgärder. Vårt kontor värms upp av förnybar energi, vi återvinner och returhanterar merparten av allt förbrukningsmaterial och köper endast material som är ekologiskt och fairtrade, där det är möjligt.


Hållbarhet – vi reder ut de olika begreppen

Hållbar vinproduktion

Hela produktionskedjan från vinodling till vinproduktion sker miljömässigt anpassat och efter hållbara principer. Det innebär även att hela produktionskedjan bedrivs ekonomiskt och socialt försvarbart genom medvetna val. Några exempel är solcellspaneler för elförbrukningen, återvinning av förbrukningsmaterial, bevarandet av biologisk mångfald i marken, reducerad vattenförbrukning och gödning endast med godkända tillsatser. Några certifieringar: HVE, CCSW, Sustainable Wine, VIVA.

Ekologisk vinproduktion

Hela produktionskedjan från vinodling till vinproduktion sker ekologiskt i varje enskild del, bedrivs ekonomiskt och socialt försvarbart genom medvetna val. Detta är hårt reglerat och noggrant kontrollerat av det lokala kontrollorganet i varje land. Ekologiskt vin benämns även som organiskt och biologiskt och framställningen sker utan användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. För vinframställning av ett ekologiskt vin får man inte använda lika många tillsatser och processhjälpmedel som vid en konventionell vinproduktion. Några certifieringar: CCOF, Certified organic, Organic.

Biodynamisk vinproduktion

Hela produktionskedjan från vinodling till vinproduktion sker enligt biodynamiska principer och utgår från filosofen Rudolf Steiners teorier där odlingar ses som levande organismer och vingårdar som självförsörjande kretslopp som ingår i en kosmisk helhet. Det är viktigt att själva jorden som grödorna växer i blir näringsrik, porös och full av organiskt liv. För att göra vinrankorna mer livskraftiga använder biodynamiska vinproducenter vissa utvalda naturpreparat. Inom biodynamiken är solens, månens och stjärnornas påverkan på jorden och grödorna avgörande för när man ska göra olika ingrepp i vingården. Några certifieringar: Demeter, Biodynamic Agriculture Association, BIOGRO.

Naturvinsproduktion

Hela produktionskedjan från vinodling till vinproduktion sker med småskalig produktion, minimal mänsklig hantering, endast naturlig jäst som finns på druvans skal (sk vildjäst) samt begränsad sulfitanvändning. Naturvin är ett omtalat begrepp och det saknas övergripande certifiering som avgör vad ett naturvin faktiskt är. Formellt får alla producenter kalla sitt vin för ”naturvin” om de vill. Gemensamt är dock att druvan och växtplatsen verkligen ska kännas. Jordens liv ska bevaras genom att använda så lite växtgifter och kemikalier som möjligt i vingården. Naturvinerna hamnar i närheten av många biodynamiska producenter och småskaliga tillverkare som också strävar efter att arbeta med så lite påverkan som möjligt. Det finns inte några certifieringar.


Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta oss! Vi svarar gärna på dina frågor.